* Yasal Düzenlemelere uygun şekilde Muhasebe Defterlerinin tutulması,

* Bilanço ve Gelir Tablolarının hazırlanması,

* Muhasebe kayıtlarının kontrolü,

* Aylık KDV, Muhtasar, Üçaylık Muhtasar, Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini hazırlamak,

* Aylık Sigortalı Hizmet Listesi ve Tahakkukunu hazırlamak,

* Personel Maaş Bordrolarını hazırlamak,

* İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirgelerini hazırlamak,

* İhbar ve Kıdem Tazminatlarını hazırlamak,

* Şirket Kuruluşları işlemlerinin yapılması,

* Marka Tescili ve Patent İşlemlerinin yapılması,

* Şirket Şekil Değiştirme ve Birleşmeleri işlemlerinin yapılması,

* Şahıs işletmeleri ve Serbest Meslek işletmelerinin açılışları,f

* Adi Ortaklıkların kurulması,

* İşletmelerin ve şirketlerin adres değişikliği işlemlerinin yapılması,

* Şirketlerin pay (hisse) devir işlemlerinin yapılaması,

* Şirketlerin Anasözleşme değişikliklerinin yapılması,

* Şirketlerin sermaye artırımlarının yapılması,

* Sermaye Ödendi Tesbiti Raporunun hazırlanması,

* Şirket Tasfiye İşlemlerinin yapılması,

* Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin Genel Kurul İşlemlerinin yapılması,

* Müşteriye Muhasebe Eğitimi verilmesi,

* Kosgeb üyelik işlemlerinin yapılması,

* İhracatçılar Birliği üyelik işlemlerinin yapılması,

* Vergi ve Sgk İşlemlerinin takibi,

* Uyuşmazlık ve Uzlaşma İşlemlerinin yapılması,

* Kira Geliri Beyannamelerinin düzenlenmesi,

* Danışmanlık Hizmetlerinin verilmesi,

* Sosyal Güvenlik Kurumuna İşyeri Dosyalarının tescili ve işlemlerinin yapılması.

* Vergi Dairesi İşe Başlama/Bırakma İşlemlerinin yapılması.

* Mesleki Odalara üyelik kayıtlarının yapılması,

* Belediyeden Açma Ruhsatı işlemlerinin yapılması,

* Barkod İzni Alınması,

* İşyeri Açma İzin Belgesi alınması,

* Çalışma Bakanlığı’ndan İşletme belgesi alınması,

* Ödeme Kaydedici Cihazların Vergi Dairesi’nden Kullanım İzninin alınması,

* SSK Emeklilik Hesaplaması,

* Bağkur Emeklilik Hesaplaması,

* Emeklilik Evraklarının Doldurulması, Emeklilik Maaşının Bağlatılması,

* SSK ve Bağkur ile ilgili konularda Danışmalık hizmeti

* Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Sosyal Güvenlik Müşavirlik Hizmetleri,

* İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı,

* İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları,

* Kapasite Raporu Alınması,

* Sanayi Sicil Belgesi Alınması ile (Elektrik ücretlerini Sanayi Abonesi tarifesinden öderler. (Yaklaşık %27 indirimli)

* Özel Bina İnşaatlarının Sigorta Dosyalarının Açılması, İşçi Giriş Çıkışlarının Yapılması, Aylık Hizmet Bildirgelerinin verilmesi ve İlişiksizlik Belgesi alınması,

* Ulaştırma Bakanlığından Yetki Belgelerinin Alınması ( A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, R, T)

* K1, K2 ve K3 gibi Yetki belgelerinin Vizelerinin Yaptırılması,

* Yetki belgelerine araç ilave ettirilmesi, araç çıkartılması,

* Apartman ve Site Yönetiminin Vergi Numarası alınması, İmza Sirkülerinin Çıkartılması,

* Apartman ve Site Yönetiminin Sigorta Dosyası Açılması, Kapıcı Giriş, Çıkış işlemlerinin yapılması,

* Apartman ve Site Yönetiminin Gelir-Gider kayıtlarının tutulması, Genel Kurul Evraklarının hazırlanması,

* Doğum Borçlanması, Askerlik Borçlanması ve Yurtdışı Borçlanması Hizmetleri,

* Mali Konular, Muhasebe, Vergi, Tazminat, İş-Sosyal Güvenlik, TTK, VUK, KDV, Kurumlar, Borç-Alacak İlişkisi, İşçi-İşveren Uyuşmazlığı…